Waardevolle zorg: aanpak op basis van wat je ziet èn wat je juist niet ziet!

Mensen die in de zorg werken worden gedreven om anderen te helpen en goede zorg te verlenen.                    

Maar in toenemende mate blijkt die positieve attitude in veel zorginstellingen onder druk te staan.

Zorginstellingen staan allemaal voor dezelfde veranderopgaven: (top)kwaliteit en

patiëntveilige zorg leveren, meer doen met minder, slimmer organiseren, processen optimaliseren,

(regionale) samenwerking in de keten, Ehealth, etc. Wat al die ontwikkelingen gemeen hebben is dat

het niet gaat lukken zonder mensen op energie te verbinden aan organisatiedoelen. Wij dagen

zorginstellingen uit om de mensen en teams als uitgangspunt te nemen bij het verbeteren

van hun organisatie. Want daar zit de kracht en de oplossing van veel problemen.

Onze ervaring is dat het herkennen van de patronen resulteert

in de richting van de oplossing. Er is echter niet één

probleem met één oplossing. Onze kracht is dat wij meten wat

nodig is om mensen mee te krijgen en actief in beweging te brengen

om veranderingen tot stand te brengen. Hoe?

Door knopen te ontwarren en de eigen energie weer aan te wakkeren. 

Daar is voor nodig dat je een niveau dieper kijkt waar gedrag vandaan komt.

Wij gebruiken hiervoor RealDrives Care&Cure, een drijfverenmethode

die gedrags- en cultuurpatronen in de organisatie zichtbaar maakt. 

UA-49875183-1